Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη παραγγελίας μέσω διαδικτύου (online), βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν εισάγετε τα στοιχεία σας ή/και την παραγγελία σας, διότι η περαιτέρω χρήση τoυ παρόντος ιστότοπου αλλά και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.babyfood.gr οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της επιχείρησης και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας της επιχείρησης από τον χρήστη θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η επιχείρηση δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε μια από τις επιμέρους αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Ο χρήστης – μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου www.babyfood.gr . H επιχείρηση μέσα από τον ιστότοπο μπορεί να ανακατευθύνει τον χρήστη μέσω συνδέσμων (link) σε άλλους συνεργαζόμενους ιστότοπους όπως blog ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί. Ο απλός χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει το έντυπο και τα πεδία της φόρμας εγγραφής μέλους της ιστοσελίδας www.babyfood.gr προκειμένου να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο και να βλέπει το περιεχόμενο του. Ωστόσο, για να απολαμβάνει ο χρήστης τις δυνατότητες των χρηστών μελών, όπως τη δυνατότητα on–line παραγγελίας, τη συμμετοχή σε  τυχών διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες, την πρόσβαση σε newsletters, στην ενημέρωση και στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.babyfood.gr.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν πιστά το τελικό προϊόν.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επιχείρηση με την διακριτική επωνυμία Babyfood Joy, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, παραχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ατομικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας της www.babyfood.gr και των περιεχομένων στοιχείων της (εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα κλπ), τα οποία αποτελούν αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο περιουσιακό και πνευματικό δικαίωμά της. Η παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία της ιστοσελίδας της επιχείρησης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ή έστω απόπειρα αυτής, από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή ή η παρουσίαση δημοσίως ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, ή downloading, μεταποίηση ή μεταπώληση, ή δημιουργία παραγωγής εργασίας, η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων αυτής, ενδεικτικά αναφερομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, υποσυστημάτων, δημοσιεύσεων, ονομασίες προϊόντων που βρίσκονται τόσο εντός του παρόντος ιστότοπου όσο και στις επίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κ.ά. για οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό σκοπό καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του τόπου, χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της επιχείρησης, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η  παρούσα ιστοσελίδα (σχεδιασμός, κείμενο, γραφικά ,ρυθμίσεις), αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και το δικαίωμά της σε αυτήν προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα σύμβολα δε TM, SM ή © αποτελούν νομίμως αναγνωρισμένα και καταχωρημένα σήματα και ως εκ τούτου κάθε κείμενο ή εικόνα που περιέχει αυτά και υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα έχει προηγουμένως λάβει την άδεια των ιδιοκτητών τους. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβείς με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Η Επιχείρηση καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς σε κάθε όμως περίπτωση γίνεται δεκτό ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος τυχόν παρεισφρήσει από αμέλειά μας σε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία στην Ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας www.babyfood.gr και αποποιείται κάθε ευθύνης έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η επιχείρηση  δεν φέρει καμιά ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της πρόσβασης σε περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν ηλεκτρονικά (online). Η επιχείρηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο πελάτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ομοίως η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των πελατών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης /χρήστης και σε καμία περίπτωση η επιχείρηση.

Το www.babyfood.gr και η Babyfood Joy, οι υπάλληλοι, ή άλλοι αντιπρόσωποί τους, δεν φέρουν καμία ευθύνη, και για καμία αιτία, για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.babyfood.gr γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

H επιχείρησή μας αποποιείται κάθε ευθύνης που προκύπτει από τυχών κακή ή αμελή χρήση αποθηκευμένων κωδικών ή γενικότερα του κωδικού πρόσβασής στην ιστοσελίδα μας.

ΙV.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η επιχείρηση εννοεί ως προσωπικά δεδομένα το όνομα, την ηλικία, το φύλο, τη  διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) και τη δήλωση αλλεργιών. Η ιστοσελίδα www.babyfood.gr  έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η παροχή σε εμάς συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία του πελάτη μας έχει αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή του.  Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς στο πλαίσιο της παραγγελίας του πελάτη μας μέσω της ιστοσελίδας www.babyfood.gr, αποτελεί προσωπικό δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς.

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www.babyfood.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων της Babyfood Joy προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, τυχόν αλλεργίες ή άλλες διατροφικές συνήθειες των παιδιών σας. Με την εγγραφή σας στο www.babyfood.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των τέκνων για τα οποία προορίζεται η κατανάλωση των προϊόντων της επιχείρησης, που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

Η επιχείρηση συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η επιχείρηση και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην επιχείρηση, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση είτε τηλεφωνικά είτε ιδιαίτερα μέσω του www.babyfood.gr

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) και εφόσον έχετε αποδεχθεί την σχετική επιλογή, για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την επιχείρηση, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@babyfood.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την επιχείρηση, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@babyfood.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην επιχείρηση μέσω του www.babyfood.gr , είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Η επιχείρηση σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το χρήστη δεν διοχετεύεται εκτός της επιχείρησής μας. Μόνο το προσωπικό της επιχείρησης, που χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Ο Ιστότοπος διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από την επιχείρησή μας.

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη.

Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας, των μελών της οικογένειάς σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, με σκοπό να ζητά και να λαμβάνει, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους τυχών αποδέκτες. Επίσης, έχει το δικαίωμα ο χρήστης, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν. 2472 / 1997, να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις θέλει ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο χρήστης να στείλει στην επιχείρηση γραπτώς την άρνησή του, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του (Ονομ/μο, Διεύθυνση, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας) στη διεύθυνση : Babyfood Joy, Λεωφόρος Πηγής 7, 151 27 Μελίσσια / Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της επιχείρησης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την τακτική παρακολούθηση της παρούσας σελίδας.

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεται ο χρήστης τους όρους που θέτει η Πολιτική της επιχείρησης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της επιχείρησης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Η επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.babyfood.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν προκαλούν καμία βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site και ορισμένες από τις λειτουργίες του site μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies.

Με την αποδοχή της πολιτικής αυτής ή με την πλοήγησή σας στο site μας, επιβεβαιώνετε πως έχετε αποδεχθεί και έχετε ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies μας στον browser που χρησιμοποιείτε.

Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.babyfood.gr  μέσω της ιστοσελίδας αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και διευκολύνουν τις συναλλαγές με την επιχείρηση. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Το www.babyfood.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Η επιχείρηση δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα www.babyfood.gr ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την επιχείρηση μέσω του ιστότοπου μας www.babyfod.gr  ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@babyfood.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.babyfood.gr . Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

V. ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Σε κάθε προϊόν που προσφέρουμε, αναγράφουμε αναλυτικά τα συστατικά του και με έντονα τονισμένα μαύρα γράμματα αναφέρουμε τυχόν τροφές που θεωρούνται ως αλλεργιογόνες.

Η επιχείρηση εφαρμόζει την «Εγκύκλιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα -Άρθρο 44 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011» του ΕΦΕΤ, και κάθε σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και οδηγία που αφορά μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής/χρήστης, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε παραγγελία για το/τα παιδί/ά, βρέφη ή νήπια το/τα οποίο/α πρόκειται να καταναλώσει/ουν κάποιο προϊόν που παρασκευάζει η επιχείρηση και για το οποίο γίνεται η παραγγελία είτε τηλεφωνικά, είτε στο κατάστημα ή μέσω του ιστότοπου www.babyfood.gr ,ή δι’ άλλου τρόπου, έχει γνώση ή υποψία τυχών αλλεργίας καλείται να έρθει σε επαφή με το κατάστημα πώλησης, όπου μπορεί να ρωτήσει τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και να λάβει τις σχετικές απαντήσεις για τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες που μπορεί να περιέχονται σε αυτά.

Ειδικά στα βρέφη που έχουν κλείσει τους 6 μήνες και σχεδιάζουν οι γονείς να εισαγάγουν στην διατροφή τους στέρεες τροφές (δηλαδή οποιαδήποτε άλλη τροφή εκτός του γάλακτος) είναι απαραίτητο να δίνουν τροφές (είδος, ποσότητα, συχνότητα) μόνο αφού συμβουλευθούν και έχουν την σύμφωνη γνώμη του οικείου τους παιδιάτρου. Αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες η σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου είναι πάντα απαραίτητη. Μην πιέσετε ποτέ το παιδί σας, να φάει κάτι που βλέπεται ότι του προκαλεί συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώστε αμέσως τον παιδίατρό σας.

Η παροχή των ενδείξεων που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Κανονισµού (EE) αριθ.1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) είναι υποχρεωτική για όλα τα τρόφιµα που προσφέρονται µη προσυσκευασµένα για πώληση/διάθεση στον τελικό καταναλωτή και αυτά που προορίζονται να παραδοθούν µη προσυσκευασµένα στις µονάδες οµαδικής εστίασης και στις επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς µε σαφή αναφορά της ονοµασίας της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011:

«ΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ»

 1. Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut ή υβριδικές ποικιλίες τους, και προϊόντα με βάση τα δημητριακά αυτά, εκτός από: α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης (1)· β) μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι (1)· γ) σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι· δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.Και τα προϊόντα τους, στον βαθμό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιμήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται.
 2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.
 3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.
 4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, εκτός από: α) ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών· β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους·
 5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
 6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια, εκτός από: α) πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια (1)· β) τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας· γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας· δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας.
 7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από: α) τον ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης· β) λακτιτόλη.
 8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή: αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) Κ. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera), καρύδια μακαντάμια ή καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από καρπούς με κέλυφος χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
 9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.
 10. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
 11. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένα ως SO2 που υπολογίζονται στα προϊόντα που προσφέρονται έτοιμα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 12. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.
 13. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω συστατικά περιέχεται στα παραγόμενα από την επιχείρηση τρόφιμα, αναγράφεται στα αναλυτικά στοιχεία κάθε τροφίμου. Καθώς οι συνταγές μεταβάλλονται πχ λόγω εποχικότητας ο χρήστης καλείται να παρακολουθεί τακτικά τυχόν αλλαγές. Η χρήση του Ιστοτόπου www.babyfood.gr προϋποθέτει ότι αποδέχεται ο χρήστης τους όρους που θέτει η Πολιτική της επιχείρησης για την ενημέρωση για τυχόν αλλεργιογόνα. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχει από τη χρήση του Ιστοτόπου. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν αλλεργική αντίδραση παιδιού ή περαιτέρω επιπλοκών της εφόσον ο χρήστης έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης και έχει προβεί στην εκτέλεση παραγγελίας μέσω του ιστότοπου www.babyfood.gr

VI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι φυλλομετρητές σας (browsers) για να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι: Internet Explorer 11, Microsoft Edge 14, Mozilla Firefox 50, Safari 9.1, Chrome 50 ή μεταγενέστεροι με ενεργοποιημένη την εκτέλεση JavaScript.

Οι παραγγελίες που εξοφλούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χρεώνονται απ’ ευθείας από την Τράπεζα Πειραιώς. Για λόγους ασφαλείας της εκάστοτε συναλλαγής η επιχείρηση ουδεμία πρόσβαση έχει στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή της από το κατάστημα δεν γίνεται.

Εξαργυρώνονται στις online παραγγελίες μόνο οι εκπτώσεις και τα κουπόνια που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή όταν έχει ανακοινωθεί ειδικά από την επιχείρηση. Ως πολιτική ορθής χρήσης από την επιχείρηση, επιτρέπεται η εξαργύρωση ενός (1) μόνο κουπονιού ανά παραγγελία.

Τα φαγητά μας παρασκευάζονται με ιδιαίτερη φροντίδα κάθε μέρα. Όλα τα ψάρια ή ιχθυαλλιεύματα, τα κρέατα, τα πουλερικά είναι νωπά και τα λαχανικά μας είναι φρέσκα. Χρησιμοποιούμε σε όλα τα φαγητά μας, αποκλειστικά και μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Βορείου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης ή Βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Κολυμβαρίου Χανίων Κρήτης.

Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (παραγγελία και παραλαβή α’ υλών, αποθήκευση, επεξεργασία, μαγείρεμα, μεριδοποίηση και αποστολή) ελέγχεται με σειρά ελέγχων, εργαστηριακών και άλλων όπως αυτοί προσδιορίζονται μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.

Επιλέγουμε με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές μας και τηρούμε αρχεία ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς αξιολόγησής τους.

Στους χώρους παρασκευής των φαγητών μας έχουμε θεσπίσει αυστηρά μέτρα διασφάλισης της υγιεινής και απαιτούμε την πιστή τήρησή τους από το προσωπικό κουζίνας.

Στα προϊόντα του τιμοκαταλόγου δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση ενός υλικού με άλλο υλικό δωρεάν. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα υλικά με επιπλέον χρέωση όπως ορίζεται από τον τιμοκατάλογο. Η αφαίρεση υλικών, όπου και εάν αυτό είναι εφικτό,  δεν μεταβάλλει την τιμή.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη παράδοση της παραγγελίας σας εντός 50’ λεπτών από την οριστική παραγγελία. Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε αλλαγές πριν η παραγγελία αναχωρήσει από το κατάστημα ο χρόνος παράδοσης μετράει από τότε.

Η υπηρεσία παράδοσης προϊόντων προϋποθέτει ελάχιστη κατανάλωση ειδών αξίας πέντε (5) ευρώ και δεν επιβαρύνει τον πελάτη με κανένα επιπλέον κόστος. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές εκτός ορίων του καταστήματός μας, για τις οποίες σε περίπτωση που μπορεί να εξυπηρετηθεί, η ελάχιστη παραγγελία διαφοροποιείται και ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά από το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Το online κατάστημά μας, δέχεται τις ηλεκτρονικές σας παραγγελίες όλο το 24ώρο αλλά η παραγγελία σας, εκτός και αν έχετε ορίσει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα παράδοσης (εξαιρούνται Κυριακές και αργίες), εάν έχει δοθεί εκτός των κάτωθι ωραρίων θα εκτελεστεί αμέσως μόλις ξεκινήσει η διανομή των προϊόντων της επιχείρησης, σύμφωνα με το ωράριο διανομής του καταστήματος.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Οι ώρες διανομής είναι από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημά μας το αργότερο μέχρι τις 21:00. Το κατάστημά μας λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο. Κυριακές και Αργίες παραμένει κλειστό.

Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο εστιατόριο, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν πάντα μέχρι την ανανέωσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι τιμές, οι προσφορές και τα προϊόντα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης μπορεί να δει ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας www.babyfood.gr μέσω του συστήματος tracking που έχουμε αναπτύξει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία του. Ο χρόνος κατά τον οποίο το σύστημα δείχνει ότι η παραγγελία βρίσκεται στον δρόμο προς παράδοση είναι καθαρά ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την αναμετάδοση σε ζωνταντό χρόνο της θέσης του διανομέα στον δρόμο.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο χρήστης είναι σε διαδικασία παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο χρήστης για την αλλαγή. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο χρήστης, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της παραγγελίας του.

Όταν το εστιατόριο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του.

Οι τιμές που είναι αναρτημένες στους τιμοκαταλόγους μας καθώς και στον ιστότοπό μας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και κάθε νόμιμη επιβάρυνση.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί στο κατάστημα κουτί παραπόνων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης επιθυμεί να εκφράσει εγγράφως κάποιο παράπονο μπορεί να αποστείλει email στο info@babyfood.gr. Τηλεφωνικά επίσης μπορεί κάποιος πελάτης να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση.

Οι παραγγελίες μεγάλης αξίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά ενδέχεται να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναγράφετε στην online παραγγελία σας το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας καλέσουμε για επιβεβαίωση.

VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ/ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο πελάτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία) σε περίπτωση προβληματικής παράδοσης (ενδεικτικά, παράδοση λάθος ειδών). Ο πελάτης/χρήστης γνωστοποιεί το αίτημα του μέσω email ή τηλεφωνικής κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο επικοινωνεί και συντονίζει τα αρμόδια τμήματα (τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, υπεύθυνοι Λειτουργίας κλπ) και επικοινωνεί προς τον πελάτη τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

Ο πελάτης/χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του πριν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης), τότε μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση μόνο τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ήδη παραστατικό πώλησης δεν μπορεί να ακυρωθεί καμία παραγγελία.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας στην οποία έχει επιλεγεί πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ως μέσο πληρωμής, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται από τον supervisor του Τηλεφωνικού Κέντρου καλώντας στο 2108040003

VIIΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται η πληρωμή με μετρητά ή χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας στο κατάστημα , με μετρητά κατά την παραλαβή της παρεγγελίας ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα πριν την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας, μέσω PayPal και με κουπόνια Ticket Restaurant. Είναι αποδεκτές μόνο οι πιστωτικές κάρτες, το σήμα (Logo) των οποίων εμφανίζεται στον ιστότοπο www.babyfood.gr . Τα κουπόνια (Διατακτικές Γεύματος) της Ticket Restaurant τα παραλαμβάνει ο διανομέας από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να κάνει συνδυασμένη χρήση κουπονιών της Ticket Restaurant και μετρητών. Εάν η αξία του γεύματος ή της έτοιμης προς κατανάλωση τροφής που λαμβάνεται έναντι Διατακτικής Γεύματος υπερβαίνει την αναγραφόμενη στη Διατακτική Γεύματος αξία, το επιπλέον θα πληρώνεται από το χρήστη χωριστά, με άλλο τρόπο. Εάν η αξία του γεύματος ή της έτοιμης προς κατανάλωση τροφής που λαμβάνεται έναντι Διατακτικής Γεύματος είναι μικρότερη από την αναγραφόμενη στη Διατακτική Γεύματος αξία, η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «ePos Paycenter» της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η επιχείρηση Babyfood Joy και ο ιστότοπος www.babyfood.gr δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην πλατφόρμα «ePos Paycenter» της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).

ΙΧ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Ο πελάτης/χρήστης μέσα από το σύστημα επιβράβευσης, μπορεί να παραγγείλει μία μέρα πριν τα επιθυμητά γεύματα, να ζητήσει παράδοση συγκεκριμένη ώρα (πάντα εντός ωραρίου παραδόσεων του καταστήματος) και να κερδίσει μέσα από ένα πρόγραμμα συλλογής πόντων έναν (1) πόντο για κάθε ευρώ παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραγγελία να έχει δοθεί μέχρι το αργότερο στις 22:00 την προηγούμενη ημέρα από την επιθυμητή ημέρα παράδοσης. Όταν συγκεντρώσει 30 πόντους, μπορεί να τους εξαργυρώσει. Για κάθε 30 πόντους θα αφαιρείται το ποσό των τριών (3) ευρώ από την επόμενη του παραγγελία. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 365 ημερολογιακών ημερών θα χάνονται.

Χ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον πελάτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Οι παρόντες Όροι είναι διατυπωμένοι στην ελληνική γλώσσα και το κείμενό τους είναι το μόνο δεσμευτικό. Κάθε ξενόγλωσση μετάφρασή τους δίνεται για διευκόλυνση του Πελάτη και μόνο. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ξενόγλωσσου και ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το ελληνικό.

ΧΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@babyfood.gr

 

Telephone Cart Info My Account Proceed Scroll Drag Horizontally Vegetables Legumes Meat Fish Soups Desserts Super Pulp Close Facebook Instagram

Η παραγγελία μου

Συνέχισε την παραγγελία σου

Πώς Λειτουργεί

ΒΗΜΑ 1ο

Το φαγητό έγινε παιχνιδάκι! Συνδεθείτε και δώστε την παραγγελία σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσα από το site μας ή τηλεφωνικά.

ΒΗΜΑ 2ο

Είτε παραγγείλατε μέρες πριν, είτε αυθημερόν, ο Chef μας ετοιμάζει το γεύμα σας την ημέρα παράδοσης, για να φτάσει στα χέρια σας ολόφρεσκο.

ΒΗΜΑ 3ο

Πάνω στην ώρα! Η παραγγελία σας παραδόθηκε. Καλή όρεξη, γιαμ γιαμ!

Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search
Η κουζίνα μας εξυπηρετεί για άμεσες παραγγελίες από Δευτέρα έως Σάββατο, 11πμ - 10μμ. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες μόνο οι προπαραγγελίες.×